Úvod - JUDr. Zuzana Jóžová Borecká

Úvod

    Advokátska kancelária so sídlom v Nitre poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky.

    Prvoradým záujmom advokátskej kancelárie je ochrana práv a oprávnených záujmov klientov, ktorý dosahuje individuálnym prístupom, odbornosťou, efektivitou, lojalitou, ochranou poskytnutých údajov a diskrétnosťou.

     Poskytovaním kvalitných odborných služieb úspešne eliminujeme vznik akejkoľvek škody, avšak za účelom zabezpečenia vyššej istoty  klientov má advokátska kancelária uzatvorenú poistnú zmluvu s celkovým krytím  100 000 €   ( 3 012 600 Sk ).

     Okrem právnych služieb vykonávame aj mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 o mediácii         a o doplnení niektorých zákonov.

 

                                                                     JUDr. Zuzana Jóžová Borecká

                                                                     advokát a mediátor

TOPlist