Odškodnenie ujmy na zdraví - JUDr. Zuzana Jóžová Borecká

Odškodnenie ujmy na zdraví

Poskytovanie právnych služieb klientom v procese získavania peňažného odškodnenia                     a nepeňažného zadosťučinenia zo škodových udalostí, a to dopravných nehôd, pracovných úrazov alebo škôd spôsobených nesprávnym postupom zdravotníckych  zariadení.

Pri usmrtení spôsobenom škodovou udalosťou zastupujeme záujmy poškodených (manželov, rodičov, detí či  iných blízkych osôb), ktorým vznikol nárok na odškodnenie prežitých  útrap finančným zadosťučinením.

V prípade, že klient sa nachádza v zlej finančnej situácii, nemusí platiť za právne služby, zaplatí iba vopred odsúhlasené hotové výdavky.

TOPlist