Právne služby - JUDr. Zuzana Jóžová Borecká

Právne služby

Zameranie: Rodinné právo, trestné právo, občianske právo,  exekučné právo, spotrebiteľské právo, pracovné právo, obchodné právo, vymáhanie pohľadávok

  • právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, exekútorskými úradmi, notárskymi úradmi  a inými orgánmi verejnej správy
  • obhajoba v trestnom konaní, 
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní,
  • vypracovanie žalôb, odvolaní,  sťažností a iných jednostranných právnych úkonov
  • dohľad na kúpou a predajom nehnuteľností
  • vypracovanie zmlúv, dohôd a iných dvojstranných právnych úkonov
  • právne poradenstvo 
  • odškodnenie z dopravnej nehody, pracovného úrazu a nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti
  • založenie živností, založenie spoločností (s.r.o., a.s.), zmeny, kúpa, prevody spoločností


 

TOPlist