Mediácia - JUDr. Zuzana Jóžová Borecká

Mediácia

Mediácia – riešenie sporov mimosúdnou cestou

 

Mediácia sa na území Slovenskej republiky vykonáva na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov. 


Mediácia je kultúrny, moderný a veľmi účinný spôsob riešenia konfliktov:
 • v občianskoprávnych vzťahoch,
 • v rodinných vzťahoch,
 • v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • v obchodných vzťahoch.

V porovnaní so súdnym konaním je mediácia:
 • rýchlejšia,
 • lacnejšia,
 • pružnejšia,
 • neformálnejšia,
 • diskrétnejšia,
 • efektívnejšia.

Ak sa už začalo súdne konanie, ešte vždy môžete spor doriešiť prostredníctvom mediátora schválením súdneho zmieru, pričom:
 • ak sa konanie skončí schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa Vám 90 % zo zaplateného poplatku,
 • ak sa konanie skončí schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa Vám 50 % zo zaplateného poplatku,
 • ak vyriešime časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa Vám 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.
TOPlist