Služba "Z pohodlia Vášho domova" - JUDr. Zuzana Jóžová Borecká

Služba "Z pohodlia Vášho domova"

Touto novou službou Vám umožníme riešenie Vášho problému z pohodlia Vášho domova alebo zamestnania, v dobe, ktorá Vám najviac vyhovuje.

Postup pri využívaní tejto služby:

1. Zaslanie e-mailu na adresu: jozovaborecka@advokatzjb.eu, v ktorom výstižne opíšte svoj problém resp. uveďte aký konkrétnych druh služby požadujete a uveďte svoj e-mail kontakt. Zaslaním tohto mailu sa k ničomu nezaväzujete.

2. V čo najkratšom možnom čase Vám bude na uvedenú e-mailovú adresu zaslaný návrh najvhodnejšieho riešenia spolu s uvedením výšky odmeny za poskytnutú službu. Vzájomným odsúhlasením podmienok, rozsahu prác ako i spôsobu zaplatenia odmeny sa objednávka služieb stáva záväznou.

4. Pred poskytnutím služby je nevyhnutné uhradiť dohodnutú odmenu, na č.ú.: 2922080755/0200 vedenom vo VÚB, a.s..

5. Ak nebude dohodnuté inak, odpoveď Vám bude zaslaná do 3 dní od pripísania platby na účet.

TOPlist